Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband van organisaties gericht op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.
Het CJG wil op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor kinderen, jongeren, ouders en beroepskrachten. Het CJG wil aansluiten bij wat er leeft onder ouders en verzorgers en initiatieven ondersteunen.
Op uw school zal regelmatig een maatschappelijk werker van de Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) aanwezig zijn. Hij/zij staat open voor contact met alle kinderen en ouders en is tevens vraagbaak voor de leerkrachten en intern begeleiders. U kunt de maatschappelijk werker aanspreken of bij de leerkracht aangeven dat u een gesprek wilt. De data voor de bezoeken zullen op de locatie worden aangegeven.
U kunt bij de maatschappelijk werker terecht:
  • Met vragen over bijvoorbeeld luisteren, druk zijn en omgaan met vriendjes;
  • Met vragen over uw persoonlijke omstandigheden zoals spanning in uw relatie of financiële zorgen;
  • Met ideeën voor het organiseren van activiteiten op school of in de wijk voor en door ouders.
De contactpersoon voor onze school is Anita Ketelaar. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0900-8433 of 06-10884851. U kunt ook een mail sturen naar aketelaar@stmr.nl


Kijk voor meer informatie over CJG Duiven op www.duiven.nl/opvoedadviesn en voor opvoedkundige adviezen www.opvoeden.nl.